Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn CSVC các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn CSVC các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
26/05/2020
Thông tư Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
26/05/2020
Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của sơ sở giáo dục công lập
Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của sơ sở giáo dục công lập
19/05/2020
Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
20/01/2020
NQ 01/2017/NQ-HĐND
NQ 01/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về mức thu học phí năm học 2017-2018
03/07/2017