TB: V/v kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp học mầm non cấp Quận năm học 2019-2020 (20/06/2020 15:46)

Tb: v/v kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp học mầm non cấp quận năm học 2019-2020

CV 1122/SNV-XDCQ ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ v/v thông báo tiến trình thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ (19/05/2020 8:28)

Cv 1122/snv-xdcq ngày 29/4/2020 của sở nội vụ v/v thông báo tiến trình thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo công văn số 5378/bnv-ccvc của bộ nội vụ

QĐ 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo trường mầm non Xuân Đỉnh B năm 2019 (19/05/2020 8:21)

Qđ 551/qđ-ubnd ngày 31/01/2020 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án cải tạo trường mầm non xuân đỉnh b năm 2019

TB thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 (19/05/2020 8:13)

Tb thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020

QĐ 1468/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v bổ sung dự toán thu, chi ngân sách để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2020 (đợt 2); phân bổ kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 (đ (19/05/2020 8:10)

Qđ 1468/qđ-ubnd ngày 17/04/2020 của ubnd quận bắc từ liêm v/v bổ sung dự toán thu, chi ngân sách để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2020 (đợt 2); phân bổ kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 (đ