ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022
Bộ phận hỗ trợ tuyển sinh nhà trường trực hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, hỗ trợ CMHS trong quá trình tuyển sinh 09881417557, 0986906225, 0393569901