TB của trường mầm non Xuân Đỉnh B v/v học sinh đi học trở lại sau nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29/04/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại,

Trường Mầm non Xuân Đỉnh B trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh:

Học sinh đi học trở lại từ ngày 11/5/2020 (Thứ Hai).

Trường mầm non Xuân Đỉnh B đề nghị phụ huynh học sinh thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với nhà trường trong công tác quản lý, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho học sinh khi học sinh trở lại trường học tập.

2. Thực hiện các quy định, nội quy của nhà trường khi cho học sinh quay trở lại học tại trường.

3. Đảm bảo việc học sinh được đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ nhà tới trường và trên đường về nhà, hạn chế đi lại nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trường mầm non Xuân Đỉnh B trân trọng thông báo./.

Chi tiết TB trong file đính kèm: https://photos.app.goo.gl/yzZigC3XFn5s8oPw7