Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm
04/07/2020
Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm
Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm
30/06/2020
2. Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2020
2. Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2020
24/06/2020
3. Danh mục trường THPT năm 2020
3. Danh mục trường THPT năm 2020
24/06/2020
Danh mục Trường THPT năm 2020
Danh mục Trường THPT năm 2020
24/06/2020