Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Phối hợp trong công tác phòng chống dịch SXH trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Phối hợp trong công tác phòng chống dịch SXH trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
11/6/2020
CV Tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
CV Tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
14/6/2020
CV v/v Công tác bảo đảm ANTT trường học
CV v/v Công tác bảo đảm ANTT trường học
9/6/2020
Cv v/v vận động ủng hộ quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố năm 2020
Cv v/v vận động ủng hộ quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố năm 2020
5/6/2020
CV của UBND Quận v/v rà soát cây xanh và đảm bảo an toàn trong trường học
CV của UBND Quận v/v rà soát cây xanh và đảm bảo an toàn trong trường học
29/5/2020