Chọn chủ đề con:

SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 4/2021 CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐỈNH B (28/04/2021 16:40)

Ngày 02/4/2021, chi bộ trường mầm non xuân đỉnh b tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ. chi bộ trường mầm non xuân đỉnh b là một trong bốn chi bộ khối nhà trường của phường xuân đỉnh, với đặc thù là các đồng chí đảng viên đa số nhà xa, con nhỏ nên chi bộ thường tổ chức sinh hoạt thường kỳ sau giờ làm việc. tuy chi bộ tổ chức sinh hoạt ngoài giờ hành chính nhưng đảng viên vẫn có mặt đủ 29/29 đồng chí (đồng chí nguyễn thanh thuỷ đang nghỉ chế độ thai sản vẫn có mặt đúng giờ); đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (20/10/2020 14:50)

Trong những năm qua, chi bộ trường mầm non xuân đỉnh b luôn chú trọng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đội ngũ đảng viên. nhờ đó, mỗi đảng viên trong chi bộ đã xây dựng động cơ đúng đắn, mang hoài bão và ước mơ, khát khao được cống hiến sức trẻ trong nhiệm vụ “trồng người”.

Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/ 2020 - Chi bộ trường mầm non Xuân Đỉnh B (11/04/2020 17:53)

Chiều ngày 08/4, chi bộ trường mầm non b xuân đỉnh tổ chức họp chi bộ phiên thường kỳ tháng 4/2020 bằng hình thức trực tuyến nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo chi bộ trong việc phòng, chống dịch bệnh covid-19.đây là cuộc họp chi bộ trực tuyến đầu tiên của trường mầm non xuân đỉnh b

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐỈNH B - NHIỆM KỲ 2020-2022 (01/04/2020 16:1)

Thực hiện hướng dẫn số 718-hd/đu, ngày 29/10/2019 của đảng ủy phường xuân đỉnh về hướng dẫn quy trình tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn; được sự đồng ý của ban thường vụ đảng ủy phường xuân đỉnh; hôm nay ngày 14/2/2020 ban chi ủy chi bộ trường mầm non xuân đỉnh b nhiệm kỳ 2017-2020 tổ chức đại hội chi bộ trường mầm non xuân đỉnh b lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chia tay đảng viên chuyển sinh hoạt chi bộ 29 (22/10/2019 16:12)

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng đảng nói chung nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị. nhận thức rõ điều đó thời gian qua chi bộ 29 trường mầm non xuân đỉnh b luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, để góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các tổ chức đảng cơ sở là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng.