SINH HOẠT CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC THÁNG 4/2020 (20/04/2020 15:2)

Chất lượng giáo dục của một nhà trường phần lớn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là phụ thuộc vào những kỹ năng của giáo viên. trong thời gian qua, trường mầm non xuân đỉnh b luôn chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thông qua các hình thức như: ban giám hiệu dự giờ, thăm lớp, tham gia các hoạt động; mời chuyên gia, phân công giáo viên làm báo cáo viên bồi dưỡng các nội dung giáo viên còn yếu, còn thiếu.

TẬP HUẤN DẠY HỌC ONLINE QUA PHẦN MỀM ZOOM CLOUD MEETING (23/03/2020 14:1)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh covid-19 trên thế giới và nước ta vẫn diễn biến hết sức phức tạp nêm học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học dài ngày. để giúp học sinh có thêm kiến thức mới và ôn luyện kiến thức đã học: ban giám hiệu trường mầm non xuân đỉnh b chỉ đạo đội ngũ giáo viên bên cạnh việc thực hiện hình thức dạy học offline chú trọng đến hình thức dạy học online qua phần mềm zoom cloud meeting.

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2020 Đánh giá bài giảng Elearning (20/03/2020 9:46)

Trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch bệnh covid-19, ngoài công tác vệ sinh môi trường, giáo viên trường mầm non xuân đỉnh b vẫn không quên nhiệm vụ chuyên môn như: quay video để đăng tải cho học sinh học tại nhà, làm đồ chơi tự tạo; đặc biệt là việc thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng elearning - công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác dạy học trực tuyến.

KIẾN TẬP NGÀY CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2019 (26/11/2019 14:6)

Thực hiện kế hoạch số 41/kh-mnxđb ngày 20/9/2019 của trường mầm non xuân đỉnh b về bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020; nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, sáng ngày 22/11/2019, trường mầm non xuân đỉnh b tổ chức kiến tập ngày chuyên môn tháng 11/2019.

NGÀY CHUYÊN MÔN THÁNG 10 (28/10/2019 18:26)

Sáng ngày 25/10/2019, trường mầm non xuân đỉnh b đã tổ chức kiến tập thực hiện quy chế tổ chức giờ ăn cho học sinh của 2 lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo tại lớp nhà trẻ d1 và lớp mẫu giáo nhỡ b2. tham gia buổi kiến tập có các đồng chí trong bgh, các đồng chí là giáo viên, nhân viên trong nhà trường.