Buổi sinh hoạt thư viện cộng đồng bổ ích (28/10/2019 12:50)

Việc xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục trẻ tại trường mầm non xuân đỉnh b, tất cả các nhóm lớp đều xây dựng nội dung đọc sách theo ngày theo tuần cụ thể.

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG CỦA LỚP MẪU GIÁO LỚN A4 (27/10/2019 16:2)

"thư viện cộng đồng" được xây dựng ngay tại trường học đã góp phần hình thành thói quen làm quen với sách, làm quen với chữ viết qua sách báo cho trẻ sau mỗi giờ học căng thẳng. đây cũng là điểm nhấn trong việc hưởng ứng phong trào"xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" cho trẻ ngay từ bậc học mầm non.

Hoạt động thư viện cộng đồng của lớp MGB-C4 (24/02/2019 13:6)

Trong hoat động trẻ được nghe cô đọc sách chuyện với những câu truyện cổ tích, truyện tranh và làm quen với nhiều tác phẩm thơ, truyện mà trong chương trình trẻ chưa được học. từ đó giúp trẻ hình thành những hành vi tốt trong cuộc sống và yêu thích đọc sách.

Thư viện cộng đồng thân thiện (27/12/2018 16:7)

để có nguồn kinh phí, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và tiết kiệm ngân sách nhà nước. bên cạnh đó, nguồn tài liệu có được là nhờ sự quyên góp sách từ cán bộ giáo viên, cha mẹ trẻ, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường để cùng tham gia đóng góp ý kiến để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ phải thực sự là một tuyên truyền viên trong việc thực hiện mô hình thư viện xanh, mỗi giáo viên chủ nhiệm tự xây dựng góc thư viện lớp mình phụ trách.

Lớp nhà trẻ D1 hoạt động tại thư viện cộng đồng trường mầm non Xuân Đỉnh B (23/12/2018 19:13)

Cô và trẻ lớp nhà trẻ d1 thực hiện chơi tập tại thư viện cộng đồng với nội dung cô đọc truyện cho trẻ nghe, từ những hình ảnh dưới đây mới biết trẻ tích cực và hứng thú nghe cô đọc truyện. giờ hoạt động tại thư viện cộng đồng chỉ diễn ra khoảng 15 phút nhưng trẻ rất, hào hứng.