TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐỈNH B TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 (07/10/2020 21:24)

Việc triển khai học tập nhiệm vụ năm học là nhiệm vụ hàng đầu trong một năm học của toàn ngành giáo dục nói chung và của mỗi nhà trường nói riêng. nhận thức được tầm quan trọng đó trường mầm non xuân đỉnh b đã chuẩn bị rất kĩ các kế hoạch, nghiên cứu từng giải pháp, biện pháp và chỉ tiêu cụ thể cho từng nhiệm vụ trong năm học. năm học hứa hẹn rất nhiều khởi sắc trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. hôm nay ngày 02/10/2020 trường mầm non xuân đỉnh b tổ chức hội nghị học tập nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 (24/03/2018 9:36)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/tt-bgdđt ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.