CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 (01/09/2021 12:24)

Kính gửi các bậc phụ huynh và các con học sinh CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 của trường mầm non xuân Đỉnh B