HỌP ZOOM TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG HÈ (07/06/2021 17:35)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, khó lường, quán triệt nghiêm việc tổ chức các hoạt động hội họp đảm bảo quy định tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; hạn chế các cuộc họp trực tiếp, tăng cường họp trực tuyến, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành; khuyến khích làm việc trực tuyến đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn phòng chống dịch. Vào ngày 04/6/2021, BGH trường mầm non Xuân Đỉnh B thực hiện họp qua phần mềm zoom do đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì với sự tham gia của 57/57 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

HỌP ZOOM

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG HÈ

 

          Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, khó lường, quán triệt nghiêm việc tổ chức các hoạt động hội họp đảm bảo quy định tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; hạn chế các cuộc họp trực tiếp, tăng cường họp trực tuyến, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành; khuyến khích làm việc trực tuyến đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn phòng chống dịch. Vào ngày 04/6/2021, BGH trường mầm non Xuân Đỉnh B thực hiện họp qua phần mềm zoom do đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì với sự tham gia của 57/57 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Thông qua cuộc họp đồng chí Hiệu trưởng đã tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động ủng hộ quỹ văcxin COVID-19, tuyên truyền công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 và triển khai công văn hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy tại các trường.

          BGH trường mầm non Xuân Đỉnh B luôn đôn đốc, nhắc nhở CBGV-NV việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thời gian nghỉ hè và nghỉ phòng chống dịch hạn chế ra ngoài đường, tuyệt đối không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và quy định 9K. Với sự nghiêm túc và trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường luôn thực hiện theo quy định phòng chống dich bệnh tại nhà, trường học và địa phương mình. Các đồng chí Tổ trưởng các tổ lần lượt báo các việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các thành viên trong tổ đồng thời đóng góp ý kiến về các nội dung tuyển sinh và hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy tại các trường.

Cuộc họp đạt hiệu quả tốt khi 100% các ý kiến đều thống nhất với các chủ trương và chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng về các nội dung triển khai.

          Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp zoom:

 

Người viết bài: Trần Thị Thu hà