HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2020 Đánh giá bài giảng Elearning (20/03/2020 9:46)

Trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch bệnh COVID-19, ngoài công tác vệ sinh môi trường, giáo viên trường mầm non Xuân Đỉnh B vẫn không quên nhiệm vụ chuyên môn như: Quay video để đăng tải cho học sinh học tại nhà, làm đồ chơi tự tạo; đặc biệt là việc thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng Elearning - Công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác dạy học trực tuyến.

Tổng số bài giảng Elearning đã thiết kế: 07 bài. Cụ thể như sau:

1. Làm quen với chữ viết: Làm quen chữ h - k;

2. Khám phá: Hoa đào, hoa mai;

3. LQVH: Thơ “Mưa ơi đừng rơi nữa”;

4. LQVH: Thơ “Tết đang vào nhà”;

5. Dạy kỹ năng: Gấp áo;

6. Khám phá: Quả quýt;

7. LQVH: Chuyện “Mùa xuân đã về”.

Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, tại hội trường tầng 3, trường mầm non Xuân Đỉnh B đã tổ chức Hội nghị đánh giá bài giảng Elearning nhằm mục đích nhận xét, góp ý việc thiết kế bài giảng Elearning của 2 tổ chuyên môn mẫu giáo lớn và nhỡ giúp giáo viên tích lũy kinh nghiệm công nghệ thông tin và thiết kế bài giảng elearning.

Thành phần gồm có: Ban Giám hiệu và đại diện các đồng chí giáo viên của các tổ chuyên môn giáo dục; đ/c Phan Thị Xuân Hương - Phó Hiệu trưởng chủ tọa Hội nghị đánh giá bài giảng Elearning, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – HT tham gia và chỉ đạo trực tiếp Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh đánh giá bài giảng Elearning của tổ chuyên môn mẫu giáo lớn và mẫu giáo nhỡ trường mầm non Xuân Đỉnh B:

Hình ảnh 1: Đ/c Vũ Thị Lan báo cáo bài giảng: Khám phá hoa đào, hoa mai.

Hình ảnh2: Các đ/c giáo viên đóng góp ý kiến cho bài giảng elearing

 

Hình ảnh3: Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng góp ý và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đánh giá bài giảng Elarning đạt được mục tiêu kép là: Bên cạnh việc đánh giá chất lượng bài giảng, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin còn đạt thêm mục tiêu bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình và phát hiện một số ý tưởng sáng tạo của giáo viên. Hội nghị còn tiếp tục đánh giá 04 bài giảng của các đ/c giáo viên.

Người viết: Ngô Thị Thụy