HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG LỚP A3 (06/11/2020 15:42)

Hoạt động thư viện tại trường mầm non không phải là hoạt động chính nhưng lại là hoạt động rất yêu thích của các bạn nhỏ trường mầm npn Xuân Đỉnh B. Khi tham gia hoạt động tại thư viện cộng đồng, trẻ sẽ được các cô hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như: Lấy sách truyện, kỹ năng mở sách, truyện, kỹ năng xem sách truyện và cất sách truyện sau khi đọc. Hoạt động rèn trẻ tham gia các hoạt động tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, biết giữ gìn tài sản chung

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG LỚP A3

Hoạt động thư viện tại trường mầm non không phải là hoạt động chính nhưng lại là hoạt động rất yêu thích của các bạn nhỏ trường mầm npn Xuân Đỉnh B. Khi tham gia hoạt động tại thư viện cộng đồng, trẻ sẽ được các cô hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như: Lấy sách truyện, kỹ năng mở sách, truyện, kỹ năng xem sách truyện và cất sách truyện sau khi đọc. Hoạt động rèn trẻ tham gia các hoạt động tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, biết giữ gìn tài sản chung.

Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại khu Thư viện cộng đồng trường mầm non Xuân Đỉnh B, cô và trò lớp mẫu giáo lớn A3 thực hiện hoạt động hướng dẫn trẻ kỹ năng xem sách truyện. Dưới sự hướng dẫn cụ thể của cô giáo các con thực hiện rất tốt các bước lấy sách, mở sách, xem sách và cất sách một cách  nhẹ nhàng, thành thạo. Trẻ đã có kỹ năng biết cách  lấy những quyển sách  mình yêu thích từ trên giá xuống bàn cùng xem với bạn, biết cách giở sách  đúng chiều, biết lật sách theo thứ tự từng trang sao cho sách không bị quăn, bị rách. Khi xem sách xong trẻ biết cất sách ngay ngắn, đúng nơi quy định. Trong buổi  sinh hoạt trẻ vô cùng say sưa, thích thú xem sách. Qua đó các cô giáo dục trẻ biết trân trọng giữ gìn những cuốn sách.

Sau đây là một số hình ảnh  cô và trò lớp mẫu giáo lớn trong buổi sinh hoạt tại khu thư viện cộng đồng:

Hình ảnh: Các bé  lấy sách dưới sự hướng dẫn của cô giáo

Hình ảnh: Cô hướng dẫn cả lớp  cách giở và đọc sách

Hình ảnh: Cô đọc sách cho các bé nghe

Hình ảnh: Các bé thích thú đọc sách

Hình ảnh: Cô hướng  dẫn trẻ đọc sách

Hình ảnh: Trẻ cất sách sau khi đọc xong

Người viết: Phạm Thị Xuân