Hoạt động thư viện cộng đồng của lớp MGB-C4 (24/02/2019 13:6)

Trong hoat động trẻ được nghe cô đọc sách chuyện với những câu truyện cổ tích, truyện tranh và làm quen với nhiều tác phẩm thơ, truyện mà trong chương trình trẻ chưa được học. Từ đó giúp trẻ hình thành những hành vi tốt trong cuộc sống và yêu thích đọc sách.

 

 

Đọc sách cho trẻ không chỉ giúp trẻ phát triển vốn từ, cung cấp nội dung câu truyện mà còn giúp trẻ hiểu biết về tình tiết trong các câu chuyện khi được nghe cô đọc kể.

Cho trẻ tham gia sinh hoạt tại thư viện cộng đồng của lớp MGB C4 thường được tổ chức một lần vào thứ 4 hàng tuần. Trong hoat động trẻ được nghe cô đọc sách chuyện với những câu truyện cổ tích, truyện tranh và làm quen với nhiều tác phẩm thơ, truyện mà trong chương trình trẻ chưa được học. Từ đó giúp trẻ hình thành những hành vi tốt trong cuộc sống và yêu thích đọc sách. Trong hoạt động này không chỉ được nghe cô kể chuyện mà các con còn được làm quen với sách, chia sẻ việc đọc sách với các bạn trong nhóm nhỏ hoặc đọc sách độc lập. Sau khi trẻ ngồi đọc xem sách chuyện xong cô và trò cùng chơi một số trò chơi giúp thể dục cơ chân, cơ tay để trẻ thoải mái hơn khi ngồi xem sách chuyện.

Sau đây là một số hình ảnh của cô và trò sinh hoạt tại góc thư viện cộng đồng:

Hình ảnh: Cô giới thiệu truyện cho trẻ

Hình ảnh: Cô đọc truyện cho trẻ nghe

Hình ảnh: Trẻ trả lời câu hỏi của cô

Hình ảnh: Cô hướng dẫn trẻ cách dở sách truyện dúng cách

Hình ảnh: Cô và trẻ cùng chơi trò chơi nu na nu nống

Người viết : Ma Thị Hà