TRƯỜNG MN XUÂN ĐỈNH B THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022 (24/08/2021 9:29)

TRƯỜNG MN XUÂN ĐỈNH B THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022, trường mầm non Xuân Đỉnh B thông báo kết quả tuyển sinh và Danh sách xếp lớp năm học 2021-2022 như sau:

 A. Khối mẫu giáo lớn (Trẻ sinh năm 2016):

1. Lớp MGL A1:/ckfinder/userfiles/files/Lop%20A1_NH%202021-2022.pdf 

2. Lớp MGL A2: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20A2_NH%202021-2022.pdf

3. Lớp MGL A3: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20A3_NH%202021-2022.pdf

4. Lớp MGL A4: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20A4_NH%202021-2022(1).pdf

5. Lớp MGL A5: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20A5_NH%202021-2022.pdf

B. Khối mẫu giáo nhỡ (Trẻ sinh năm 2017):

1. Lớp MGN B1: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20B1_NH%202021-2022.pdf

2. Lớp MGN B2: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20B2_NH%202021-2022.pdf

3. Lớp MGN B3: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20B3_NH%202021-2022.pdf

4. Lớp MGN B4: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20B4_NH%202021-2022.pdf

C. Khối mẫu giáo bé (Trẻ sinh năm 2018):

1. Lớp MGB C1: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20C1_NH%202021-2022.pdf

2. Lớp MGB C2: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20C2_NH%202021-2022.pdf

3. Lớp MGB C3: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20C3_NH%202021-2022.pdf

4. Lớp MGB C4: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20C4_NH%202021-2022.pdf

D. Khối nhà trẻ (Trẻ sinh năm 2019, 2020):

1. Lớp NT D1: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20D1_NH%202021-2022.pdf

2. Lớp NT D2: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20D2_NH%202021-2022(2).pdf

3. Lớp NT D3: /ckfinder/userfiles/files/Lop%20D3_NH%202021-2022(1).pdf

      Do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các con học sinh mới tuyển sinh trong đợt tháng 7/2021 nhà trường chỉ mới nhận hồ sơ qua hình thức trực tuyến. Vì vậy, khi trẻ tựu trường, phụ huynh học sinh sẽ mang hồ sơ đến để nộp lại cho Ban tuyển sinh. Nhà trường sẽ đối chiếu và kiểm tra. Các trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì nhà trường sẽ hủy kết quả tuyển sinh. 

     Xin lưu ý với phụ huynh học sinh, nếu thông tin của các con có vấn đề gì nhầm lẫn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của nhà trường qua số điện thoại: 0988141757 để được chỉnh sửa.