GỢI Ý THỰC ĐƠN TRONG TUẦN CHO BÉ KHI Ở NHÀ (15/08/2021 16:18)

Gợi ý thực đơn ở nhà cho bé. Các bậc phụ huynh tham khảo để đảm bảo sức khỏe cho các con trong mùa dịch nhé!

                                       

        UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐỈNH B

GỢI Ý THỰC ĐƠN TRONG TUẦN CHO BÉ KHI Ở NHÀ

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

Nguyễn Thị Bích Huệ

                      KT HIỆU TRƯỞNG

                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                          

 

                     Nguyễn Thị Thu Huyền