Hoạt động tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2021) của Đoàn thanh niên trường mầm no (14/08/2021 8:20)

Trong những ngày vừa qua Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch tham gia “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2021)”. Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên... trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm về lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Cuộc thi có sự lan tỏa rộng lớn sâu sắc thu hút được sự tham gia đông đảo của các lực lượng đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong toàn quận.

Hoạt động tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2021) của Đoàn thanh niêntrường mầm non Xuân Đỉnh B          

  Trong những ngày vừa qua Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm  đã xây dựng kế hoạch tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2021)”. Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên... trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm về lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Cuộc thi có sự lan tỏa rộng lớn sâu sắc thu hút được sự tham gia đông đảo của các lực lượng đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong toàn quận.

  Để hưởng ứng cuộc thi này, 100% đoàn viên của Chi Đoàn trường mầm non Xuân Đỉnh B đã rất tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2021).

Cuộc thi gồm 5 câu hỏi tự luận về ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô và nghĩa của ngày truyền thống đối với quá trình xây dựng, phát triển, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, những mốc son và chiến công tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ngoài ra các đồng chí dự thi phải nêu được những vận dụng của bản thân để góp phần giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Sau đây là một số hình ảnh của Chi Đoàn trường mầm non Xuân Đỉnh B tham gia cuộc thi:

Hình ảnh: Đ/c Bí thư Nguyễn Thanh Thủy tham gia cuộc thi

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Anh tham gia cuộc thi

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Kim Dung tham gia cuộc thi

Qua cuộc thi các đoàn viên của Chi Đoàn trường mầm non Xuân Đỉnh B đã có thêm những kiến thức về lịch sử và truyền thống anh hùng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô, quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng.

                                                                                         

                                                                                       Người viết

                                                                                Phương Minh Hậu