KH tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (20/06/2020 15:49)

KH tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm